Mapa
Severní Amerika > Menší odlehlé ostrovy Spojených států amerických
Rozloha:
34km2
Počet obyvatel:
300 (9 obyvatel/km2)
Hlavní město:
Washington
Používaný jazyk:
Angličtina
Měna:
americký dolar (USE)
Popis:
Menší odlehlé ostrovy USA () je území definované v ISO 3166-1, skládající se z následujících ostrovních celků pod správou USA:
- Bakerův ostrov (1,64 km², 8 m n. m., 1857, U. S. Fish and Wildlife Service)
- Howlandův ostrov (1,84 km², 6 m n. m., 1857, U. S. Fish and Wildlife Service)
- Jarvisův ostrov (4,5 km², 7 m n. m., 1857, U. S. Fish and Wildlife Service)
- Johnstonův atol (3 km², 5 m n. m., 1858, U. S. Fish and Wildlife Service)
- Kingmanův útes (1 km², 1 m n. m., 1922, U. S. Navy)
- Midway (6,2 km², 13 m n. m., 1859, U. S. Fish and Wildlife Service)
- Navassa (5 km², 77 m n. m., 1857, U. S. Fish and Wildlife Service, rovněž nárokován Haiti)
- Palmyra (12 km², 2 m n. m., 1859, jediné začleněné, v soukromém vlastnictví The Nature Conservancy, z hlediska státní správy spadající pod Kancelář ostrovních záležitostí amerického ministerstva vnitra)
- Wake (6,5 km², 6 m n. m., 1899, ostrov využívá americká armáda, z hlediska státní správy spadá pod Kancelář ostrovních záležitostí amerického ministerstva vnitra, rovněž nárokován Marshallovými ostrovy)}}
Všechny ostrovy leží v Tichém oceánu s výjimkou ostrova Navassa, který leží v Karibském moři. Jejich celková plocha souše je 42 km², nejvyšší bod je bezejmenné místo na Navasse (77 m n. m.) Žádný z ostrovů kromě Midway není v současnosti trvale osídlen. Celkem 7 z 9 (skupin) ostrovů bylo zabráno Američany v letech 1857 až 1859 kvůli guanu. Celkem 6 (skupin) ostrovů jsou dnes přírodní rezervace pod U. S. Fish and Wildlife Service (Správou ryb a divoké zvěře Spojených států), 1 je nestátní přírodní rezervace a 2 jsou využívány armádou resp. námořnictvem. Všechny až na Palmyru mají status nezačleněného území.
Tato území jsou společně označována dvoupísmennou zkratkou UM. Jsou seskupována ze statistických důvodů. Nemají společnou kulturu ani politickou historii. Jediným rysem společným opravdu všem uvedeným celkům je skutečnost, že se jedná o prakticky neobydlené ostrovy pod americkou svrchovaností.
zobrazit podrobnosti