Mapa
Evropa > Slovinsko
Rozloha:
20 273km2
Počet obyvatel:
1 964 036 (97 obyvatel/km2)
Hlavní město:
Lublaň
Nejvyšší bod:
Triglav (2 864 m)
Používaný jazyk:
Slovinština
Náboženství:
katolíci: 57,8%, ateisté: 10,1%, neznámé/neuvedli: 22,8%, ostatní: 9,3%
Měna:
euro (EUR)
Popis:
Slovinsko (\'), oficiálně Slovinská republika (\', výslovnost:
Většinu z přibližně dvou milionů obyvatel Slovinska tvoří Slovinci (83 %), následují Srbové (1,98 %) a Chorvaté (1,81 %).
Slovinsko se nachází na území několika menších historických zemí, jeho jádrem je někdejší Kraňsko. Po zániku Rakousko-Uherska se jihoslovanské země postupně zformovaly v jugoslávské království. Za druhé světové války bylo území Slovinska rozděleno mezi Itálii, Německo a Uhersko. V listopadu 1943 se Antifašistická rada národního osvobození Jugoslávie usnesla o obnovení Jugoslávie na federálním základě. Jednou z federálních jednotek se mělo stát i Slovinsko. Za datum vzniku Slovinské republiky je považován 19. únor 1944, kdy byl v Črnomelju Slovinský národněosvobozenecký výbor přeměněn v Slovinskou národněosvobozeneckou radu, v zásadě první slovinský parlament.
Nezávislost na Jugoslávii vyhlásilo Slovinsko 25. června 1991. Na základě Brionské deklarace byla účinnost aktu vyhlášení nezávislosti na tři měsíce pozastavena. 2. října 1991 potvrdilo společné zasedání všech komor Skupščiny úmysl nabýt nezávislost okamžitě, jakmile uplyne tříměsíční moratorium smluvené Brionskou deklarací. Moratorium vypršelo 8. října 1991, kdy Slovinsko definitivně získalo svou nezávislost na Jugoslávii.
zobrazit podrobnosti
Fotogalerie - Slovinsko