Mapa
Evropa > Makedonie
Rozloha:
25 713km2
Počet obyvatel:
2 066 718 (80 obyvatel/km2)
Hlavní město:
Skopje
Nejvyšší bod:
Velký Korab (2 764 m)
Používaný jazyk:
Makedonština
Náboženství:
pravoslaví, islám
Měna:
Makedonský denár (MKD)
Popis:
Slovo Makedonie označuje tyto pojmy:
Makedonie (region) – historické území na Balkánském poloostrově, zasahující území dnešního Řecka, Severní Makedonie, Bulharska a okrajově Albánie a Srbska, historicky spadající v různých období zcela nebo zčásti pod Římskou říší, Byzantskou říši, Osmanskou říši, Bulharsko, Srbsko či Jugoslávii
Makedonie (království), Makedonská říše – někdejší starověké království a říše Filipa II. a Alexandra Velikého (800–148 př. n. l.)
Makedonie (provincie) – někdejší provincie Římské říše a později s přerušeními i část Byzantské říše (146 př. n. l. – 14. stol. n. l.)
Macedonia Prima (Macedonia I, První Makedonie) – od 3.–4. století provincie tvořená jižní částí původní provincie Makedonie
Macedonia Salutaris či Macedonia Secunda (Macedonia II, Druhá Makedonie) – od 3.–4. století provincie tvořená severní částí původní provincie Makedonie
Makedonie (velkovévodství) – zřejmě jen titulární velkovévodství (v roce 1943 byl Gyula Czesznéky hrabě z Csesznéku zmíněn jako velkovojvoda makedonský)
Makedonie (Řecko) – region v Řecku tvořený střední a jižní částí historické Makedonie
Střední Makedonie, Východní Makedonie a Thrákie, Západní Makedonie – administrativní oblasti v řecké části historické Makedonie
Vardarská Makedonie – historické území na severozápadě historické Makedonie, kde se rozprostírá současný stát Severní Makedonie
Severní Makedonie (od února 2019), dříve Republika Makedonie (od 8. září 1991), dle OSN Bývalá jugoslávská republika Makedonie, předtím v rámci federace Socialistická republika Makedonie (od 7. července 1963), předtím Lidová republika Makedonie (od 30. dubna 1945) – vnitrozemský stát v severozápadní části historické Makedonie, zkráceně Severní Makedonie, dříve Makedonie
Pirinská Makedonie – bulharská, severovýchodní část historické Makedonie, zhruba Blagoevgradská oblast
zobrazit podrobnosti
Fotogalerie - Makedonie