Mapa
Antarktida
Rozloha:
14 000 000km2
Počet obyvatel:
1 000 (0 obyvatel/km2)